Zabytki:
 
Zamek Kapituły Warmińskiej 
Zamek wznoszono jeszcze przed lokacją miasta od ok. 1348 r. W latach 1397-1772 był siedzibą kanonika-administratora dóbr kapitulnych. Najsławniejszym administratorem pełniącym te obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik, który kierował obroną zamku podczas najazdu krzyżackiego w XVI w. Z czasem zamek utracił swe militarne znaczenie. W 1921 r. umieszczono tutaj muzeum. 
 
Wysoka Brama 
Jest jedną z trzech bram, które strzegły wjazdu do Olsztyna w XIV w. Jako jedyna zachowała się do dziś. W 1898 r. została przebudowana na więzienie a w 1898 przekazana miejskiemu komisariatowi policji. W 1863 przetrzymywano tu Wojciecha Kętrzyńskiego, który był obwiniony o przemyt broni dla powstania styczniowego. Brama została odrestaurowana w 2003 roku. 
 
Stary Ratusz 
Został wybudowany w drugiej połowie XIV wieku. Na początku składał się z jednego skrzydła. W 1620 r. spłonął w wielkim pożarze miasta. Został odbudowany kilka lat później otrzymując nowe oblicze. Do 1915 r. był siedzibą władz miasta. Ratusz ponownie spłonął w 1945 r. W 2003 r. budynek przeszedł generalny remont. Obecnie mieści się tam biblioteka. 
 
Nowy Ratusz 
Został wzniesiony w latach 1912-1915. Inwestycję zlokalizowano na miejscu zamkniętego cmentarza, w centrum Górnego Przedmieścia. Jest siedziba Urzędu Miasta Olsztyn i Prezydenta Miasta Olsztyn. 
 
Katedra św. Jakuba 
Gotycki kościół średniowiecznego Olsztyna. Zbudowany w II poł. XIV w. W 1596 r. w części drewnianą wieżę zastąpiono nową. Grożący zawaleniem kościół zamknięto w 1864 r. W latach 1866-68 przeprowadzono remont. 
 
 
Rozrywka:
 
Basen Aquasfera
http://www.aquasfera.olsztyn.eu/witamy-w-aquasferze.html
 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
www.planetarium.olsztyn.pl 
 
Kino Helios
www.heliosnet.pl
 
Kino Awangarda
www.awangarda.olsztyn.pl
 
 
Kultura
 
Muzeum Warmii i Mazur 
www.muzeum.olsztyn.pl 
 
Teatr im. Stefana Jaracza 
www.teatr.olsztyn.pl 
 
Olsztyński Teatr Lalek 
 
www.teatrlalek.olsztyn.pl 
 
Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Felixa Nowowiejskiego 
 
www.filharmonia.olsztyn.pl
 
 
W okolicy
 
Wilczy Szaniec 
www.wolfsschanze.pl 
 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku 
muzeumolsztynek.pl 
 
Leśne Arboretum Warmii i Mazur 
www.olsztyn.lasy.gov.pl 
 
Kanał Ostródzko-Elbląski 
www.zegluga.com.pl 
 
i wiele innych.

WSTECZ